Moet u alle zeilen bijzetten om debiteuren op tijd te laten betalen?

Wanneer geeft u vordering uit handen aan incassobureau?

Onbetaalde facturen zorgen voor veel ergernis. Het is vervelend als klanten de gemaakte betalingsafspraken niet nakomen. Wanbetalers zijn slecht voor uw portemonnee en voor uw nachtrust. Wacht u tot Sint Juttemis met het inschakelen van een incassobureau? Of toont u zich daadkrachtig als debiteuren de betalingstermijn overschrijden? Kortom: wanneer geeft u een vordering uit handen aan een incassobureau?

Wanneer geeft u een vordering uit handen aan een incassobureau? Wees geen tandeloze tijger, maar durf door te bijten. Bel (040) 235 20 91

Of stuur een email aan onze specialisten Vraag direct aan

Dreigt u met incasso?

Natuurlijk leunt u niet achterover als debiteuren niet of veel te laat betalen. De kans is groot dat u bij een overschrijding van de betalingsafspraken herinneringen en aanmaningen verstuurd. Of u belt op om te informeren naar de reden om (nog) niet te betalen. Geduld is een schone zaak. Alleen bij debiteurenbeheer is uw geduld op een gegeven moment op. Wat doet u dan? Dreigt u met incasso, maar gedraagt u zich vervolgens als een tandeloze tijger? Of laat u uw tanden zien en schakelt u een incassobureau in?

Duidelijke betalingsafspraken

De incassospecialisten van Collactive begrijpen waarom bedrijven terughoudend zijn om een incassobureau in de arm te nemen. De angst om de goede relatie met een debiteur op het spel te zetten is groot. Toch is deze terughoudendheid ook voor een deel ongegrond. Een goede relatie is namelijk ook gebaseerd op onderling vertrouwen, heldere communicatie en duidelijke afspraken. Ook een betalingsafspraak is een afspraak. Houdt een debiteur zich hier niet aan, dan is het de normaalste zaak van de wereld om hem hierop te wijzen. Schermt u na verloop van tijd met incasso, dan moet u de volgende stap durven zetten.

Redenen om niet te betalen

Grofweg zijn er 2 redenen waarom een klant of debiteur niet betaalt. Het bedrijf is ontevreden over het geleverde product of de verleende dienst. Of het bedrijf heeft onvoldoende liquide middelen in huis om de factuur te kunnen betalen. Bij de eerste reden krijgt u een buitenkans om uw service en dienstverlening te verbeteren. Bij de tweede reden werkt het vaak goed om een betalingsregeling met elkaar af te spreken. Natuurlijk is er nog een derde categorie die niet betaalt: de notoire wanbetaler. Dit type debiteur kunt u achterhalen door kredietinformatie in te zetten. Of u zet uw kaarten op juridische incasso.

Betalingstermijn, offerte en factuur

Een vordering uit handen geven? Een incassobureau inschakelen is dan een logische stap als u zelf alle gemaakte afspraken bent nagekomen. Deze afspraken staan zwart op wit in een offerte of zogenoemde samenwerkingsovereenkomst. Als een klant zijn handtekening zet onder uw voorstel, gaat hij ook akkoord met de betalingstermijn die u hanteert. Volgens de huidige wettelijke richtlijnen bedraagt die 30 dagen. Of u moet onderling een termijn van 60 dagen zijn overeengekomen. Na afloop van een project, opdracht of dienst verstuurt u een factuur, waarin u deze betalingstermijn nogmaals benadrukt.

Stappenplan debiteurenbeheer

Collactive adviseert om voor debiteurenbeheer een stappenplan te hanteren. Hierin legt u alle acties vast die u onderneemt, nadat u de factuur verstuurd heeft. Als u alle stappen – van bellen tot aanmaning versturen – doorlopen heeft, is de tijd rijp om door te bijten. Doet u dat niet, dan blijft u een tandeloze tijger. Zakendoen is tweerichtingsverkeer met rechten en plichten. Debiteuren die de betalingsverplichting in de wind slaan, mogen best ‘opgevoed’ worden. Ga niet zelf met deze heropvoeding aan de slag. Dat kost u onnodig veel tijd en energie. Een professioneel incassobureau als Collactive zet graag zijn tanden in de dossiers van wanbetalers.

Incassospelregels

Staat u op het punt om een vordering uit handen te geven aan een incassobureau? De incassospecialisten van Collactive helpen u graag verder. We hebben daarbij oog voor de goede relatie. En we houden ons keurig netjes aan de incassospelregels van de NVI, de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde incasso-ondernemingen. Interesse? Bel (040) 291 96 66 of mail voor een afspraak met een van onze accountmanagers.