Voorkom dat wanbetalers u in de houdgreep nemen

Incassobureau inschakelen?

Ondernemen is verantwoord risico’s durven nemen. Een bekend spreekwoord stelt zelfs dat uw kosten voor de baten uitgaan. Bij sommige risico’s is het verstandig om ze direct de kop in te drukken. Als u een product verkocht heeft of een dienst geleverd heeft, is het de normaalste zaak van de wereld dat uw klant op tijd de bijbehorende factuur betaalt. Deze vanzelfsprekendheid biedt helaas geen garanties voor de toekomst. Soms weigert een debiteur om te betalen. Als hij of zij niet reageert op herinneringen of aanmaningen is het de hoogste tijd om een incassobureau als Collactive in te schakelen voor het zogenoemde minnelijke of buitengerechtelijke incassotraject.

Wilt u Collactive als incassobureau inschakelen?

Neem contact op met onze incassospecialisten:
(040) 235 20 91

Klantcategorieën en soorten debiteuren

Het is onverstandig om een debiteur te vertrouwen op zijn mooie blauwe ogen. Zo naïef bent u hopelijk toch niet. Zakendoen is een kwestie van vertrouwen. Uw klant rekent erop dat u binnen een bepaalde deadline goed werk aflevert en de juiste service verleent. Op uw beurt vertrouwt u erop dat uw klant de factuur op tijd overmaakt. Gelet op de snelheid van betalen, onderscheiden we 4 categorieën van debiteuren. De eerste categorie debiteuren betaalt keurig binnen de afgesproken betalingstermijn. Daar heeft u nauwelijks omkijken naar. Een tweede groep moet u stelselmatig achter de broek aanzitten met een telefonische of schriftelijke herinnering. Om deze klanten over te halen sneller te betalen, is het zinvol om debiteurenbeheer uit te besteden. Voorkómen is immers beter dan genezen.

Voorkomen is beter dan genezen

Wij zorgen voor gestructureerd debiteurenbeheer. Door klantcategorieën op te stellen helpen wij u om structuur in uw portefeuille aan te brengen. Als incassobureau richten wij ons op uitvoering en preventie!

Zorg ervoor dat u grip krijgt op uw debiteuren. Verklein uw DSO en richt u op preventie!

1: Kom goed beslagen ten ijs met kredietinformatie

De derde groep debiteuren is niet in staat zijn om aan de financiële verplichtingen te voldoen. De ene keer is het een kwestie van een financiële tegenvaller, de andere keer is er sprake van te weinig liquiditeit. Als opdrachtgever kun je je hier vaak tegen wapenen. Zorg dat je goed beslagen ten ijs komt bij nieuwe opdrachtgevers of grote transacties. Met behulp van kredietinformatie krijg je actuele informatie over de kredietwaardigheid, de betalingsmoraal en de snelheid van betalen. Voor deze categorie geldt uiteraard dat u recht hebt op uw geld. Schakel dus zeker een incassobureau in. Bijvoorbeeld om afspraken te laten maken over de betalingstermijn of om een betalingsregeling af te spreken.

2: Vreemde ogen dwingen wanbetalers om te betalen

De laatste groep debiteuren valt onder de noemer wanbetalers die stelselmatig weigeren om te betalen. Het is verstandig om een incassobureau in de arm te nemen om deze laatste categorie debiteuren over de streep te trekken. Vreemde ogen dwingen om wanbetalers te laten betalen. Zo niet, dan rest u geen andere keuze dan voor deze oninbare vorderingen een gerechtelijk incassotraject te starten. De incassospecialisten van Collactive begeleiden u bij een gerechtelijke procedure van begin tot einde. Uiteraard werken ze daarbij intensief samen met een gerechtsdeurwaarder. Neemt de hoeveelheid openstaande vorderingen toe? Of groeit het aantal klanten dat niet of te laat betaalt? Bij veel periodieke facturen is het aantrekkelijk om structureel samen te werken met een incassobureau.

3: Wel of niet procederen?

Heeft uw bedrijf te maken met een flinke toename van openstaande vorderingen of oninbare vorderingen? Schroom niet om een incassobureau in te schakelen. Collactive is zeer bedreven en succesvol in het minnelijke of buitengerechtelijke incassotraject. 80 procent van de openstaande vorderingen innen we zonder tussenkomst van de rechter. Onze incassospecialisten verstaan de kunst om problemen op te lossen en relaties in stand te houden. In onze incassostrategie is procederen het laatste redmiddel.  Ideaal is als we het gehele traject van credit management voor onze rekening mogen nemen: kredietinformatie, debiteurenbeheer en incasso.

4: No cure, no pay incasso

Welke acties onderneemt een incassobureau om uw openstaande vordering te innen? Het is cruciaal om het inschakelen van een incassobureau aan te kondigen in een brief. Vermeld ook dat de wettelijke incassokosten voor rekening komen van de debiteur die zijn factuur niet op tijd betaalt. Bij incasso aan consumenten is deze zogenoemde 14-dagenbrief verplicht. Als u Collactive in de arm neemt, krijgen uw debiteuren één laatste kans om de openstaande vordering alsnog binnen een vastgestelde termijn te voldoen. Pré-incasso heet deze stap, die bedoeld is om de goede relatie in stand te houden. Betaalt een klant nog steeds niet, dan schakelen we over op minnelijke incasso. Hierbij hanteren we het principe ‘no cure, no pay’. Dat betekent in de praktijk dat uw debiteur behalve de factuur ook de bijbehorende rente en incassokosten moet betalen. De hoogte van deze bedragen is wettelijk vastgelegd.


Betalingstermijn overschreden: wanneer schakelt u een incassobureau in?

Wilt u adhoc of op structurele basis gebruikmaken van Collactive als incassospecialist? Zowel tijdens het minnelijke als het juridische incassotraject gaan we zorgvuldig en daadkrachtig voor u aan de slag. U kunt rekenen op duidelijke afspraken én snelle terugkoppeling. Interesse?  Bel (040) 291 96 66 of mail voor een afspraak met een van onze accountmanagers.