Lopen uw klanten voorop en betalen ze binnen de gestelde limiet?

Wettelijke betalingstermijnen voor bedrijven

Als u 100 willekeurige facturen met elkaar vergelijkt, valt het direct op dat bedrijven diverse betalingstermijnen hanteren. Een enkele keer moet u binnen 8 dagen betalen. Soms gaan bedrijven ervan uit dat u binnen 14 dagen betaalt. Meestal gebruiken bedrijven een betalingstermijn van 30 dagen. En een enkele keer bedraagt deze termijn 60 dagen. Of zelfs nog langer. De hoogste tijd dus om opheldering te geven. De lengte van betalingstermijnen voor transacties tussen bedrijven onderling is namelijk wettelijk geregeld.

Heeft u vragen over betalingstermijnen?

Neem direct persoonlijk contact op met één van onze specialisten. Bel (040) 291 96 66
Of stuur een email voor meer informatie of het maken van een afspraak. Vraag direct aan

Wet betalingstermijnen: situatie voor 1 juli 2017

De Wet Betalingstermijnen hanteert bij business-to-businessovereenkomsten een redelijke termijn van 30 dagen. Deze termijn is van kracht als er in de overeenkomst tussen beide bedrijven geen betalingstermijn op papier staat. De wet bevatte ook een uitzonderingsclausule. Bedrijven mochten onderling een langere betalingstermijn overeenkomen. Vooral grote bedrijven hebben op grote schaal misbruik gemaakt van deze uitzondering op de regel. Veel kleine MKB-bedrijven durfden geen ‘Nee’ te zeggen tegen betalingstermijnen van 60 dagen of langer. Bang dat de opdracht naar een ander zou gaan.

Wet late betalingstermijnen: situatie na 1 juli 2017

Sinds 1 juli 2017 is de ‘Wet late betalingen van kracht’. Sinds deze datum is het wettelijk niet meer toegestaan dat grote bedrijven betalingstermijnen hanteren van langer dan 60 dagen. Deze wettelijke richtlijn geldt voor transacties met MKB-bedrijven of zelfstandig ondernemers. Overeenkomsten met een langere betalingstermijn worden nietig verklaard. Ze worden automatisch omgezet in een betalingstermijn van 30 dagen. Blijft een debiteur na die termijn van 30 dagen in gebreke? Dan mag een opdrachtgever een schadevergoeding in rekening brengen. Dit bedrag komt overeen met de wettelijke handelsrente (8% per jaar). Tot 5 jaar na het verstrijken van de betalingstermijn kunnen opdrachtgevers dit bedrag opeisen. Voor bestaande overeenkomsten geldt een overbruggingsjaar. Met ingang van 1 juli 2018 is de nieuwe wetgeving voor alle bestaande overeenkomsten van kracht.

Rechtsgeldigheid betalingstermijn op facturen

Sommige ondernemers denken dat de vermelding van de betalingstermijn op de factuur rechtsgeldig is. Dat is een onjuiste interpretatie van de wettelijke bepaling. Het is niet mogelijk om een betalingstermijn achteraf op te leggen. Daarom is het belangrijk om de betalingstermijn vooraf overeen te komen. Vermeld uw betalingstermijn duidelijk in het contract of in de offerte. Of neem de termijn op in uw algemene voorwaarden. U speelt helemaal op safe als uw klant akkoord gaat met de betalingstermijn en een ondertekend exemplaar van de offerte, het contract of de voorwaarden retourneert.

Overschrijden betalingstermijn en incasso

Blijft een debiteur of klant in gebrek en betaalt hij niet binnen de overeengekomen betalingstermijn? In dat geval is incasso een beproefd middel om in te zetten. Met incasso spoort Collactive uw klanten aan om te betalen. Daarbij heeft u de keuze uit:

Meer informatie of afspraak maken?

Wilt u de incassospecialisten van Collactive inschakelen voor incasso? Of wilt u uw algemene voorwaarden tegen het licht laten houden? Bel (040) 291 96 66 of mail voor een afspraak met één van onze accountmanagers.