Op welke gedachtes hinkt u als debiteuren niet betalen?

Incassoprocedure Collactive 

1. Intakefase

In deze fase wordt de vordering ontvangen en digitaal ingelezen. Als opdrachtgever ontvangt u een opdrachtbevestiging. De ingebrekestelling - inclusief de rente en incassokosten - wordt aangemaakt. Collactive realiseert deze acties binnen 24 uur na ontvangst van uw vordering. 

2. Sommatiefase

Collactive verzendt de ingebrekestelling en neemt binnen 8 dagen telefonisch contact op.  Met uw debiteur maken we betaalafspraken, die we nauwgezet opvolgen. Als uw debiteur niet direct bereikbaar is, ondernemen we binnen 72 uur 3 belpogingen.  Bij geen bereik sommeren we uw debiteur opnieuw. Hierna ondernemen we wederom belpogingen. Doel in deze fase is om uw debiteur te spreken, de reden van niet-betaling te vernemen en vooral betalingen te ontvangen.  

3. Informatiefase

Als we met uw debiteur niet tot het gewenste resultaat kunnen komen, beraden we ons over mogelijke vervolgacties. Hiervoor is het verzamelen van informatie cruciaal. Op basis van zowel intern als extern onderzoek stellen we een advies op.  

4. Adviesfase

Voor iedere incassozaak geldt dat Collactive binnen 45 dagen een advies uitbrengt. De minnelijke fase komt ten einde en de vordering is onbetaald gebleven. Er dient een keuze te worden gemaakt in de vervolgstap: 

  • De debiteur biedt geen verhaal. De vordering wordt afgeboekt.
  • De debiteur biedt zeker verhaal. Een gerechtelijke procedure wordt opgestart.
  • De debiteur biedt nu geen verhaal, wellicht in de toekomst wel. Schuldbewaking wordt geactiveerd. 

5. Gerechtelijke fase

Als u als opdrachtgever toestemming geeft voor deze procedure, dan start Collactive deze fase op. De gerechtelijke fase wordt volledig voor u verzorgd. 

 

 

Download een schematische weergave van de incassoprocedure als pdf