Voorkom met credit management dat uw debiteuren uit de bocht vliegen!

Welke kosten mag een incassobureau in rekening brengen?

Jaarlijks vallen er miljoenen aanmaningen op de deurmat bij debiteuren of klanten. Sommige incassobureaus houden er dubieuze of agressieve praktijken op na. Ze versturen bijvoorbeeld onterechte vorderingen. Ze berekenen veel te hoge incassokosten. Of ze dreigen met maatregelen die ze volgens de wet niet mogen nemen, zoals dagvaarding of inbeslagname. Welke bevoegdheden heeft een incassobureau wel en niet? En welke incassokosten en rente mag het maximaal in rekening brengen? Collactive geeft graag uitleg. Daarbij maken we onderscheid tussen incasso op bedrijven en incasso op consumenten.   

Hoogte maximale buitengerechtelijke incassokosten consumenten

Sinds 1 juli 2012 is de Wet Incasso Kosten (WIK) van kracht. Bent u benieuwd wat de wet inhoudt als producten of diensten verkoopt aan consumenten? De wet regelt de maximale buitengerechtelijke incassokosten die een incassobureau in rekening mag brengen. De WIK hanteert een wettelijk minimum van €40,- voor incasso's tot een bedrag van €267,-. Is de incasso hoger? Dan is het toegestaan om een percentage over het meerbedrag te bereken. Is de schuldeiser niet btw-plichtig, dan mogen deze incassokosten aan de schuldenaar worden verhoogd met btw.   

  • Over de volgende €2.500,- geldt een maximum van 15% aan incassokosten
  • Over de volgende €2.500,- geldt een maximum van 10% aan incassokosten
  • Over de volgende €5.000,- geldt een maximum van 5% worden aan incassokosten
  • Over de volgende €190.000,- geldt een maximum van 1% worden aan incassokosten
  • Over het bedrag boven de €200.000,- geldt een maximum van 0,5% aan incassokosten

In totaal geldt een maximum van €6.775,- dat een incassobureau mag berekenen.

14-dagenbrief aan consumenten

Het Incassobureau mag bovenstaande incassokosten niet automatisch doorbelasten aan consumenten die in gebreke blijven. De Wet Incasso Kosten (WIK) bepaalt dat een debiteur eerst een herinnering moet krijgen. In deze zogenoemde 14-dagenbrief of WIK-brief staat een debiteur binnen een termijn van 14 dagen zijn rekening – zonder kosten –  moet betalen. Betaalt hij niet op tijd binnen deze gestelde termijn? In dat geval mag het incassobureau incassokosten in rekening brengen. Het is verplicht om de hoogte van dit bedrag in de WIK-brief te vermelden. Let op: volgens een uitspraak van de Hoge Raad gaat de termijn in op de dag nadat de debiteur de 14-dagenbrief heeft ontvangen.

Incasso Business to Business

Levert uw onderneming producten of diensten aan bedrijven? B2B-klanten mogen volgens de Wet Incasso Kosten (WIK) afwijken van de wettelijk vastgelegde vergoedingen, indien de leverancier algemene leverings- en betalingsvoorwaarden hanteert die op de transactie van toepassing zijn. In dat geval is het verplicht om deze voorwaarden te deponeren bij de Kamer van Koophandel. Bedrijven moeten deze voorwaarden ook duidelijk vooraf communiceren of ter handstellen. Een afdruk van de voorwaarden op de factuur is te laat. Een factuur is immers de afronding van een transactie. Zijn uw leverings- en betalingsvoorwaarden niet van toepassing? In dat geval gelden dezelfde vergoedingen voor incasso als voor consumenten.    

Overige kosten: wel of niet?   

Sommige herinneringen of aanmaningen aan consumenten bevatten ook administratiekosten, deurwaarderskosten of gerechtelijke kosten. Een incassobureau dat deze extra kosten berekent, houdt zich niet aan de wettelijke richtlijnen.