Voorkom met credit management dat uw debiteuren uit de bocht vliegen!

 

Medewerker aan het woord: manager Incasso Marti Karsmakers

‘Maatschappelijk verantwoord incasseren is aantrekkelijk voor debiteur én opdrachtgever’

Sommige relaties hebben een vertekend beeld van de omvang en daadkracht van Collactive. Vaak kleurt één van onze incassomedewerkers als contactpersoon dit beeld in. Wat veel relaties niet weten is dat Collactive een grote, goed geoliede incassomachine is met een manager Incasso aan het stuur. De hoogste tijd om kennis te maken met Marti Karsmakers. Met liefde en plezier geeft hij zijn visie op de dienstverlening waar Collactive de afgelopen 20 jaar groot mee is geworden.

Marti Karsmakers incassoIn het vakgebied credit management wordt veel gezegd en geschreven over maatschappelijk verantwoord incasseren. Als manager Incasso begrijpt Marti Karsmakers het belang hiervan heel goed. ‘Ik ben er geen voorstander van om debiteuren snel op te zadelen met torenhoge kosten’, verklaart hij zich nader. ‘Snel een gerechtelijk traject opstarten, is kiezen voor de weg van de minste weerstand. Daarin onderscheidt onze aanpak zich van die van gerechtsdeurwaarders die ook incasso verzorgen voor hun cliënten. Zij hebben er belang bij om een zaak aanhangig te maken bij de rechter, omdat ze daar geld aan verdienen.’

Wel of geen tandeloze tijger?

Volgens sommige gerechtsdeurwaarders acteren incassobureaus als een tandeloze tijger. Marti Karsmakers is het daar niet mee eens. ‘Vaak is het helemaal niet nodig om betaling af te dwingen via de rechter’, vervolgt hij zijn verhaal. ‘Opdrachtgevers stellen dat ook niet altijd op prijs. Ze willen dat we integer en zorgvuldig met hun debiteuren communiceren. Voor incassobureau Collactive is dat de normaalste zaak van de wereld. We kiezen als lid van de Nederlandse Vereniging van Incassobureaus bewust voor maatschappelijk verantwoord incasseren. Zo zijn we 20 jaar geleden begonnen, zo hebben we een goede naam opgebouwd en zo blijven we ook in de toekomst aan onze ambities werken.’ 

Goed- en kwaadwillende debiteuren

Marti Karsmakers vindt het te gemakkelijk om standaard 2 sommaties te versturen, een telefoontje te plegen om daarna direct een gerechtelijke procedure te starten. ‘Onze kracht schuilt in het buitengerechtelijk traject’, gaat hij verder. ‘We verstaan de kunst om onderscheid te maken tussen debiteuren van goede en slechte wil. Met goedwillende debiteuren kunnen we prima betalingsafspraken maken. Pas als dit minnelijke incassotraject geen effect sorteert, gaan we over op hardere sancties. Het is onze taak om opdrachtgevers daarbij goed te adviseren over zaken als kostenrisico’s, slagingskansen en verhaalsmogelijkheden. Dat valt voor mij ook onder maatschappelijk verantwoord incasseren.’ 

Incasso in binnen- en buitenland

Collactive is de afgelopen 20 jaar uitgegroeid tot een grote, gerenommeerde incassospeler (internationaal). De focus ligt zowel op Nederland als op het buitenland. ‘We beschikken over een wereldwijd netwerk van correspondenten’, besluit Marti Karsmakers zijn verhaal. ‘Deze specialisten zijn gescreend, ze kennen de cultuur en de wettelijke richtlijnen van het land en ze spreken de taal. Dat betekent dat maatschappelijk verantwoord incasseren ook in het buitenland richtinggevend is.'