Voorkom met credit management dat uw debiteuren uit de bocht vliegen!

 

Medewerker aan het woord: Gert Hoogaars, algemeen directeur

‘Je diskwalificeert je zelf als je scoort over de rug van concurrenten’

Al 23 jaar staat hij samen met medeoprichter en commercieel directeur Wim Dielesen aan het roer bij Collactive Credit Management. Al die tijd logenstraft hij de stelling dat er op een schip maar één kapitein actief kan zijn. Algemeen directeur Gert Hoogaars is zichtbaar in zijn element als hij begint te praten over het bedrijf dat ze samen vanaf de grond hebben opgebouwd. ‘Collactive heeft een prima naam en faam in de branche’, vertelt hij trots. ‘We geloven in onze eigen kracht. Ik houd er niet van om afbreuk te doen aan de kwaliteiten van collega’s.’

gert hoogaars algemeen directeur collactiveGert Hoogaars kijkt liever vooruit dan terug. Toch ontkomt hij er niet aan om even terug te blikken op de beginjaren van Collactive. Bijna een kwart eeuw geleden staat hij samen met Wim Dielesen en Jan Veeke aan de basis van het huidige bedrijf. ‘We waren alle drie actief voor De Lage Landen Incasso, een dochteronderneming van de Rabobank’, haalt hij herinneringen op. ‘Uit een managementscan van Bureau McKinsey bleek dat incasso geen core business van De Lage landen was. We hebben de koppen bij elkaar gestoken en zijn op eigen benen gaan staan. De rest is historie.’

Incasso voert boventoon

In de beginjaren is het prettig om de incasso te verzorgen voor de vertrouwde clientèle van De Lage Landen. Vorderingen van verschillende Rabobanken zorgen voor een constante inkomstenstroom. ‘Incasso voerde in die tijd de boventoon’, vervolgt Gert Hoogaars zijn verhaal. ‘Natuurlijk is het een luxepositie om met bestaande klanten een bedrijf te starten. Al snel zijn we verder gaan kijken. Klanten binnenhalen is belangrijk, klanten binnen boord houden is zeker zo belangrijk. Het was een logische stap om de producten Kredietinformatie en Debiteurenbeheer te ontwikkelen en toe te voegen aan onze dienstverlening. Zo kunnen we bedrijven tijdens het gehele proces van credit management bijstaan.’

Monitoring processen en procedures

Klanten binnenhalen is binnen Collactive een verantwoordelijkheid voor de commerciële afdelingen. Als algemeen directeur hoeft Gert Hoogaars zich niet druk te maken om marketing en sales. Zijn verantwoordelijkheid richt zich op de kwaliteit van de dienstverlening, financieel toezicht op de operationele taken en human resource management. ‘Om klanten binnen te houden, is het cruciaal om de interne processen, procedures en prestaties op een kwalitatief hoog peil te krijgen en te houden’, geeft hij tekst en uitleg. ‘Het is mijn taak om alles aan te sturen en te monitoren. Daarbij durven we ook zelfkritisch te zijn. Het is heel louterend om zelf in de spiegel te kijken of om aan klanten te vragen wat ze van onze dienstverlening vinden.’

Kwaliteit geeft doorslag

Kwaliteit leveren is elke dag weer de hoogste prioriteit. Zeker in een vechtmarkt als credit management geeft kwaliteit uiteindelijk de doorslag. Gert Hoogaars heeft daarover een uitgesproken mening. ‘Ik wil de nadruk leggen op onze eigen, onderscheidende kwaliteiten’, stelt hij nadrukkelijk vast. ‘Waarom zouden we afbreuk doen aan de minpunten van de concurrentie? Ik hoef niet over de rug van anderen te scoren. Zo diskwalificeren we ons zelf.’ Uit de woorden van Gert Hoogaars is af te leiden dat hij een echte sportliefhebber is. Voetbal is zijn grootste passie. Die lijn trekt hij ook door in de begeleiding en opleiding van zijn medewerkers. ‘Om te kunnen scoren, is het belangrijk om in alle disciplines over goed opgeleide professionals te beschikken. Het voelt goed om talenten tot ontplooiing te brengen. Daar steek ik graag veel tijd en energie in.’