Wat onderneemt u als debiteuren zich niet aan de regels van het spel houden?

Wel of niet procederen?

Incassobureaus en gerechtsdeurwaarders mogen in opdracht van een schuldeiser vorderingen innen bij een debiteur die in gebreke blijft. Voor sommige ondernemers is dat verwarrend. Wie kunnen ze nu het beste inschakelen voor een (te lang) openstaande vordering? Het incassobureau of de gerechtsdeurwaarder? Tijd om het verschil duidelijk te maken en u een goed onderbouwd advies te geven.

Verschil incassobureaus en gerechtsdeurwaarders

Een incassobureau als Collactive is actief in het buitengerechtelijke (of minnelijke) incassotraject. In deze fase proberen we uw openstaande facturen te innen bij debiteuren. Zonder dat er een rechter aan te pas komt. Met e-mails, aanmaningen, telefoontjes en zelfs debiteurenbezoek sommeren we uw debiteuren te betalen. Of we proberen een betalingsregeling af te spreken. Als een debiteur niet betaalt, schakelen we een gerechtsdeurwaarder in. In het gerechtelijke incassotraject behartigt de deurwaarder uw belangen. Die probeert via een uitspraak van de rechter uw openstaande vordering te innen.

Een luisterend oor

In het buitengerechtelijke traject probeert Collactive met man en macht uw debiteuren over de streep te trekken hun openstaande vorderingen te betalen. Wij proberen echt contact te krijgen met uw debiteuren. We luisteren naar hun verhaal. En we proberen betalingsregelingen te treffen. Dat kost soms bloed, zweet en tranen. Maar het levert veel op. De relatie met uw debiteur blijft intact. En we voorkomen zo een dure gang naar de rechter. In 80 % van de openstaande vorderingen werkt deze aanpak. Betaalt uw debiteur niet en is de vordering inbaar? Dan adviseren we u vanzelfsprekend om een gerechtsdeurwaarder in de arm te nemen. Die mag procederen. Een incassobureau mag dat niet.

Juridisch traject voorkomen?

Is het altijd zinvol om koste wat kost een juridisch incassotraject te beginnen? Nee. Het eindresultaat hoeft niet altijd bevredigend te zijn. Als de rekening niet te innen is, dan bent u als schuldeiser het kind van de rekening. De kosten van de deurwaarder en de griffie worden dan op u verhaald. Sommige gerechtsdeurwaarders hebben daar lak aan. Ze willen graag procederen, want ze zijn getraind om te dagvaarden, beslag te leggen en vonnissen te betekenen. Zo verdienen ze hun boterham. De samenwerking met TeRecht deurwaarders uit Arnhem laat zien dat het ook anders kan. Om een tijdrovende, dure procesgang te voorkomen kiezen Collactive en TeRecht voor de volgende hink-stap-sprong:

  • Hink: incassomedewerker geeft na het minnelijke traject een goed onderbouwd advies: procederen of afboeken
  • Stap: deurwaarder controleert grondig het digitale beslagregister, checkt de slagingskans en adviseert: dagvaarden of afboeken
  • Sprong: deurwaarder bezoekt de debiteur op het opgegeven adres en bepaalt ter plekke: wel of geen verhaalmogelijkheden (bijvoorbeeld omdat debiteur vertrokken is)

Meer informatie of afspraak maken?

Hulp nodig bij het minnelijke incassotraject? Of zoekt u een goed onderbouwd advies om wel of niet juridische incasso in te zetten? Bel (040) 291 96 66 of mail voor een afspraak met één van onze accountmanagers. 

Betaalt u de rekening of houdt u rekening met relaties? 

Uw debiteur betaalt te laat. Laat u direct de deurwaarder op de deur kloppen? Of houdt u de deur op een kier. En zoekt u naar een goedkopere oplossing?