Blijven Franse debiteuren in gebreke als u een balletje opgooit

Franse vordering innen? Zo werkt incasso in Frankrijk

Welke acties onderneemt u als uw Franse debiteuren weigeren om te betalen? Wees op uw qui-vive, want Franse ondernemers hebben een slechte reputatie in het nakomen van betalingsafspraken. Wanbetalingen en achterstallige betalingen hebben een grote invloed op het grote aantal faillissementen.  De Franse regering haakt hierop in met kortere betalingstermijnen en een hogere vertragingsrente. Laat u niet ontmoedigen, houd de touwtjes strak in handen en doe uw voordeel met onze tips over hoe incasso in Frankrijk werkt.

Stap 1: Verstuur een aanmaning

incasso frankrijk procedureAls de overeengekomen betalingstermijn is verstreken, dient u bij Franse debiteuren direct in actie te komen. Verstuur één of twee aanmaningen waarin u duidelijk aangeeft wat de exacte hoogte van uw vordering is, hoe hoog de wettelijke rente is en welke uiterste betaaldatum u hanteert. Blijft uw Franse debiteur in gebreke, overweeg dan meteen uw vervolgstap. Het is essentieel dat u druk op de ketel houdt. De praktijk in Frankrijk wijst uit dat hoe langer een factuur onbetaald blijft, hoe groter de kans is dat u achter het net vist.

Stap 2a: Draag uw openstaande vordering over

Blijft uw Franse debiteur in gebreke, nadat u een aanmaning verstuurd heeft? Draag uw openstaande vordering dan over aan de incassospecialisten van Collactive Credit Management. Onze incassopartners in Frankrijk spreken de taal van uw debiteur, kennen de cultuur en betalingsgewoontes van het land en zijn vanzelfsprekend op de hoogte van de lokale wet- en regelgeving. Onze incassopartners gaan voor u aan de slag, tegen vooraf bepaalde tarieven. Collactive voert de regie, bewaakt de voortgang en blijft het aanspreekpunt voor uw incasso in Frankrijk. Reageert uw debiteur niet op onze schriftelijke of telefonische sommaties? Start dan een juridische procedure.

Stap 2b: Schakel een advocaat in

Franse Incassobureaus en deurwaarderskantoren beschikken slechts over beperkte bevoegdheden. Vanzelfsprekend zijn uw debiteuren daar ook van op de hoogte. Uw kans op succes wordt groter als u Collactive in de arm neemt om een Franse advocaat in te schakelen. Een advocaat heeft meer autoriteit en een brief of sommatie van hem boezemt meer ontzag in. Uw procedure loopt wel extra vertraging op, omdat een advocaat zich ook moet verdiepen in uw dossier. Een advocaat is bovendien bevoegd om een zogenoemde concept dagvaarding te versturen. Uw debiteur weet ook dat reageren op een sommatie van een advocaat zijn laatste kans is om onnodige, gerechtelijke kosten te voorkomen.

Stap 3: Start een gerechtelijke procedure

Heeft de buitengerechtelijk fase niks opgeleverd, dan is het de hoogste tijd voor de gerechtelijke fase. In Frankrijk kan alleen een advocaat deze fase doorlopen. Als eiser hebt u de keuze uit verschillende gerechtelijke trajecten. In samenspraak met onze Franse advocaat adviseert Collactive u graag welk traject de grootste kans van slagen heeft. Vooruitlopend hierop schetsen we alvast de 3 mogelijke stappen.

Betalingsbevelprocedure: een snelle, relatief goedkope procedure die soelaas biedt als uw debiteur de vordering niet betwist

Kort geding aanspannen om spoedvonnis te verkrijgen: meest geijkte procedure als uw debiteur de vordering wel of niet betwist

Bodemprocedure: langdurende procedure die u kunt volgen als uw complexe dossier betwist wordt.

Afspraak maken voor incasso in Frankrijk?

Schakel incassobureau Collactive in voor internationale incasso. Neem contact op om een vordering in Frankrijk te innen. Bel (040) 291 96 66 of mail voor een afspraak met één van onze accountmanagers.

Wanbetalers? Laat u de camembert niet van het stokbrood eten  

Bedrijven in Frankrijk behoren tot de slechtste betalers in Europa. Staat een factuur te lang open? Probeer dan niet met de Franse slag uw vordering te innen. Maar zorg dat u er bovenop zit.