Happen uw Duitse debiteuren niet toe als u ze aanmaant te betalen?

Duitse vordering innen? Zo werkt incasso in Duitsland

Welke acties onderneemt u als uw Duitse debiteuren in gebreke blijven? Bedenk dat er tussen de Duitse en de Nederlandse wetgeving een elementair verschil in juridische incassoprocedures bestaat. De Nederlandse wet focust zich op bescherming van crediteuren. In het Duitse rechtsstelsel ligt de prioriteit bij de bescherming van debiteuren. Door dit essentiële verschil is het zaak om er bij Duitse debiteuren bovenop te zitten. Graag geven we stapsgewijs tekst en uitleg over hoe incasso in Duitsland werkt.

Wilt u meer informatie?

Neem contact op met onze
incasso specialisten:
(040) 291 96 66

Incasso opdracht online indienen

Incasso opdracht indienen

Stap 1: Verstuur een aanmaning

incasso duitsland procedureBetaalt uw Duitse klant niet binnen de overeengekomen betalingstermijn? Begin dan met het opstellen en versturen van een aanmaning. Het is van essentieel belang dat u de betalingstermijn vermeldt in uw aanmaning. Doet u dat niet, dan betaalt een Duitse debiteur meestal ook niet. Zet ook duidelijk uiteen waarvoor de vordering staat. En vergeet niet om te vermelden dat uw Duitse debiteur de extra kosten moet betalen als u de vordering uit handen geeft. Het spreekt voor zich dat Collactive u de zorg voor incasso in Duitsland graag uit handen neemt. 

Stap 2: Draag uw openstaande vordering over

Blijft uw Duitse debiteur in gebreke, nadat u de aanmaning verstuurd heeft? Draag uw openstaande vordering dan over aan de incassospecialisten van Collactive Credit Management. Onze incassopartners in Duitsland spreken de taal van uw debiteur, kennen de cultuur en betalingsgewoontes van het land en zijn vanzelfsprekend op de hoogte van de lokale wet- en regelgeving. Onze incassopartners gaan voor u aan de slag, tegen vooraf bepaalde tarieven. Collactive voert de regie, bewaakt de voortgang en blijft het aanspreekpunt voor uw incasso in Duitsland. Reageert uw debiteur niet op onze schriftelijke of telefonische sommaties? Start dan een juridische procedure.  

Stap 3: Start een Mahnprocedure

Met een snelle, eenvoudige Mahnprocedure kunt u procederen tegen Duitse debiteuren die na het buitengerechtelijke traject nog steeds niet overgaan tot betaling. Met deze procedure komt u na plusminus 2 maanden in het bezit van een zogenoemde executoriale titel. In Duitsland is die verplicht als een deurwaarder beslag gaat leggen of uiteindelijk een openbare verkoop start. Biedt uw Duitse debiteur verhaal, dan kunt u de kosten op hem verhalen. Betaalt hij het vonnis niet vrijwillig? Dan worden automatisch executiemaatregelen genomen. Voert uw debiteur verweer in het Mahnverfahren? In dat geval is een gewone bodemprocedure een logische vervolgstap. 

Afspraak maken voor incasso in Duitsland?

Schakel incassobureau Collactive in voor internationale incasso. Neem contact op om een vordering in Duitsland te innen. Bel (040) 291 96 66 of mail voor een afspraak met één van onze accountmanagers.

Ga gründlich te werk als Duitse debiteuren niet pünktlich zijn

Duitsers staan bekend als pünktlich. Toch betaalt 25 procent van de Duitse bedrijven niet op tijd. Bijt op de juiste manier van u af als Duitse debiteuren niet betalen.