Rijden uw Belgische debiteuren uw organisatie in de wielen?

Belgische vordering innen? Zo werkt incasso in België

Welke acties onderneemt u als uw Belgische debiteuren niet of veel te laat betalen? Na Duitsland is België de belangrijkste handelspartner van Nederland. De tweetaligheid bij onze zuiderburen heeft ook consequenties voor uw incassoprocedure. Het incasseren van vorderingen in Vlaanderen vertoont gelijkenissen met Nederland. Wallonië lijkt qua cultuur en betalingsgedrag meer op Frankrijk. Vanzelfsprekend staat Collactive u ook voor uw incasso in België met raad en daad terzijde.

Wilt u meer informatie?

Neem contact op met onze
incasso specialisten:
(040) 291 96 66

Incasso opdracht online indienen

Incasso opdracht indienen

Stap 1: Verstuur een aanmaning

incasso belgi procedureKomt uw Belgische debiteur zijn betalingsverplichtingen niet na? Start dan uw debiteurenbeheer op door diverse herinneringen of aanmaningen te versturen. Reageert uw debiteur hierop? Probeer dan een betalingsregeling (regeling in der minne) te treffen. Slaagt deze opzet niet? Draag uw openstaande vordering dan over aan de incassospecialisten van Collactive Credit Management.


Stap 2: Draag uw openstaande vordering over

Onze incassopartners in België spreken de taal van uw debiteur, kennen de cultuur en betalingsgewoontes van het land en zijn vanzelfsprekend op de hoogte van de lokale wet- en regelgeving. Onze incassopartners gaan voor u aan de slag, tegen vooraf bepaalde tarieven. Collactive voert de regie, bewaakt de voortgang en blijft het aanspreekpunt voor uw incasso in België. Reageert uw debiteur niet op onze schriftelijke of telefonische sommaties? Start dan een juridische procedure. 

Stap 3: Dagvaarding van uw debiteur

Weigert uw Belgische debiteur nog steeds te betalen, dan ontvangt u van Collactive een goed onderbouwd procesadvies. Hierin krijgt u argumenten om uw dossier te sluiten of om uw debiteur te dagvaarden.  Conservatoir beslag raden we vanwege de hoge proceskosten en de onzekere slagingskans af. Op de comparitie van partijen na lijken de Nederlandse en de Belgische bodemprocedures op elkaar. Bij betwisting stelt de rechter een conclusiekalender op, waarop gedaagde en eiser kunnen reageren. Komt uw debiteur alsnog in het geweer, dan krijgt de zaak een vervolg op basis van uurtarief. De kosten voor het griffierecht zijn in België een stuk lager dan in Nederland.

Rente en buitengerechtelijke incassokosten

Zijn uw algemene voorwaarden van toepassing? In dat geval kunt u de contractuele rente en de incassokosten vorderen bij uw Belgische debiteur, zoals vermeld in de voorwaarden. Zijn deze voorwaarden niet van toepassing, dan hebt u 2 mogelijkheden:

Uw debiteur is een onderneming

Volgens de Belgische wet mag u de volgende bedragen in rekening brengen:

  • De variabele wettelijke rente
  • Een bedrag van € 40,- aan invorderingskosten
  • Een vergoeding (afhankelijk van de hoogte van uw vordering) bij juridische procedures

Uw debiteur is een consument  

Volgens de Belgische wet mag u de volgende bedragen in rekening brengen:

  • De variabele wettelijke rente
  • Een vergoeding (afhankelijk van de hoogte van uw vordering) bij juridische procedures

Afspraak maken voor incasso in België?

Schakel incassobureau Collactive in voor internationale incasso. Neem contact op om een vordering in België te innen. Bel (040) 291 96 66 of mail voor een afspraak met één van onze accountmanagers.

Pissig dat uw Belgische debiteuren niet op tijd betalen? 

Hebt u het vertrouwen gewonnen van uw Belgische klant? Dan kan dit vertrouwen een deuk oplopen als hij niet op tijd betaalt. Laat emotie niet de overhand krijgen als u over de zeik bent.