Spoort u uw debiteuren op tijd aan om te betalen?

Incasso opdracht

Er zijn verschillende opdrachtformulieren beschikbaar. Wij willen u verzoeken de informatie aan ons toe te mailen, faxen of per post te sturen. Wij nemen na ontvangst contact met u op. 

 

Benodigde informatie

Graag zouden wij van u via E-mail, post of fax de volgende informatie willen ontvangen;

  • Gegevens van Opdrachtgever (naw, contactpersoon, bank en btwnr.)
  • Gegevens debiteur (naw, contactpersoon, email en debiteurennummer)
  • Aantal facturen met totaalbedrag ( bij meer dan 5 facturen een kopie rekening overzicht)
  • De gewenste incassowijze ( hard, minder hard, vriendelijk maar dwingend
  • Een toelichting of bijzonderheden

 

Als opdrachtgever geeft u hiermede Collactive B.V. opdracht tot buitengerechtelijke incasso van ondervermelde vordering althans als bijlage bijgesloten geldvordering op derden en geeft daarbij aan haar onbeperkte volmacht om alle rechtens geoorloofde buitengerechtelijke middelen aan te wenden, welke tot incassering van de desbetreffende geldvordering zou kunnen leiden. Collactive B.V. aanvaardt deze incasso-opdracht onder toepasselijkheid van haar Algemene Voorwaarden, welke zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Eindhoven onder nr. 17081281 met de inhoud waarvan opdrachtgever zich bekend en akkoord verklaart, een en ander behoudens indien en voorzover opdrachtgever uitdrukkelijk schriftelijk anders met Collactive B.V. overeengekomen mocht zijn.

Vragen over debiteuren? U bent van harte welkom

Uw debiteuren kunnen kleine en grote problemen veroorzaken. Collactive denkt altijd oplossingsgericht. Schroom dus niet om een afspraak te maken.