Veel uitstaande facturen? Hoe houdt u uw hoofd boven water?

Debiteurenbeheer: grip op debiteuren en onbetaalde facturen

Debiteurenbeheer is een onmisbare schakel voor een gezonde bedrijfsvoering. Bedenk dat een commerciële relatie met uw klanten meer is dan vertrouwen alleen. Een gezonde relatie hangt ook af van de kredietwaardigheid en de betaalmoraal. U heeft immers recht op uw geld als u een product of dienst geleverd heeft. Laat uw debiteuren sneller betalen. En pluk de vruchten van professioneel debiteurenbeheer. Bel (040) 291 96 66 of mail voor een afspraak één van onze accountmanagers. 

Is facturatie en betalingsverwerking tijdrovend?

Debiteurenbeheer is vaak tijdrovend. Heeft u genoeg tijd om facturen op te stellen en te versturen? En als debiteuren niet op tijd betalen, geeft u dan prioriteit aan nabellen en herinneringen versturen? Laat onbetaalde facturen zich niet opstapelen. Zorg dat u weet welke debiteuren wel of niet op tijd betalen. Anders komt de liquiditeit van uw bedrijf onder druk te staan. Ontbreekt de tijd of capaciteit voor debiteurenbeheer? De professionals van Collactive steken u graag de helpende hand toe.

Voordelen debiteurenbeheer door Collactive

De professionals van Collactive ontfermen zich graag over het beheer van uw debiteuren. Twijfelt u nog? Graag zetten we de belangrijkste voordelen op een rij: 

Te veel omhanden? Verlies de grip op debiteuren niet!

Hoeveel ballen kunt u in de lucht houden? Heeft u voldoende zicht op alle uitstaande facturen? Collactive neemt debiteurenbeheer van u over. Betaalbaar en zonder dat uw klanten er iets van merken.

Op welke debiteuren richt u uw pijlen

Op welke debiteuren moet u uw pijlen richten? En bij welke debiteuren kunt u vertrouwen op een prima betalingsmoraal? Besteed uw tijd en energie efficiënt.