Blessurebehandeling gehad? Ook brekebeentjes moeten op tijd hun rekening betalen

Collactive CARE: creditmanagement voor de zorgsector

Een snelle diagnose van de zorgsector leert dat veel zorginstellingen zich door bezuinigingen moeten focussen op meer efficiency. In dit streven naar doelgerichtheid gaan besparing op kosten én verbetering van de resultaten hand in hand. Om de cashflow te verbeteren en de zorg op peil te houden, vertolkt creditmanagement een cruciale rol. Deze discipline is in veel organisaties een zorgenkindje. De professionals van Collactive zijn ‘gepokt en gemazeld’ om debiteurenbeheer en facturatie een kwaliteitsinjectie te geven. Met onze service Collactive CARE boeken we al jarenlang uitstekende resultaten.

Wilt u meer informatie over
Collactive CARE?

Neem contact op met onze
specialisten:
(040) 291 96 66

Informatie via de mail ontvangen?

Vraag direct aan

Facturering en debiteurenbeheer zorginstellingen

Bij ziekenhuizen, zorginstellingen en andere zorgaanbieders komt de zorg voor patiënten op de eerste plaats. Logisch. Aan afspraken, behandelingen, operaties en gebruik van medicatie hangt uiteraard een prijskaartje. Het verzekerde deel van die kosten wordt gedeclareerd bij zorgverzekeraars. Voor het andere deel ontvangen patiënten een factuur. Via een gespecialiseerd bedrijf dat facturering en debiteurenbeheer voor zijn rekening neemt. Of rechtstreeks.

Wanbetalers in de zorgsector

Facturen versturen en innen is niet de core business van zorginstellingen. De consequentie: in de zorgsector staat er voor miljoenen euro’s aan onbetaalde facturen open. Sommige vorderingen worden pas na maanden of zelfs jaren betaald. Of de openstaande rekeningen worden afgeboekt. Wanbetalers in de zorg zijn – bewust en onbewust – verantwoordelijk voor een gigantische verspilling. Onder de streep komen zorginstellingen en ziekenhuizen deze bedragen te kort. Niet-declarabele kosten hebben hun weerslag op de kwaliteit van de zorg, de service en dienstverlening.

Debiteurenbeheer als kernactiviteit

Al jarenlang verzorgt Collactive voor tal van ziekenhuizen en zorginstellingen het gehele traject van creditmanagement. Voor al onze zorgklanten hebben we het debiteurenbeheer volledig geautomatiseerd. Dankzij deze krachtige software zijn we in staat om het betaalgedrag van patiënten 24/7 te monitoren. We opereren echter niet als robots. Succes in debiteurenbeheer staat of valt met menselijk contact en inlevingsvermogen.

Collactive CARE: voorkómen is beter dan genezen

Het spreekwoord ‘voorkómen is beter dan genezen’ heeft zijn oorsprong in de zorg. De inhoud en aanpak van het product Collactive CARE gaan uit van dezelfde betekenis. Bij facturering en debiteurenbeheer verliezen we het maatschappelijke karakter van de zorg geen moment uit het oog. Wel houden we met gerichte acties en regelingen continu een vinger aan de pols. Graag zeten we voor de duidelijkheid alle fases van Collactive CARE op een rij:

  • Debiteurenbeheer: facturering, telefonisch contact met debiteur, WIK-brief met telefonisch contact
  • Incasso: herinneringen en telefonisch contact buitengerechtelijk traject, treffen van betalingsregelingen, debiteurenbezoek voor tekst en uitleg regelingen en procedures
  • Deurwaarder: advies over slagingskans, opstellen dagvaarding, check beslagregister en check adresgegevens

Afspraak maken voor demonstratie?

Interesse om facturering en debiteurenbeheer uit handen te geven? Graag geven we tekst en uitleg over de slagingskans van deze operatie voor uw ziekenhuis of zorginstelling. Bel (040) 291 96 66 of mail voor een demonstratie op locatie van Collactive CARE.

Snijdt u zich in de vingers of houdt u vinger aan de pols?

Wanbetalers strooien – bewust en onbewust – zout in de wonde. Neem smoesjes niet met een korreltje zout. Maar kom direct in actie.