Ervaar de kracht en teamspirit van Collactive!

NVI: de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen

In 1989 is de NVI opgericht met als doel te werken aan een hoogwaardige dienstverlening met een betrouwbaar imago. Dit heeft geresulteerd in de opzet van het incassokeurmerk. Als lid van de NVI dient Collactive zich te houden aan de richtlijnen van dit keurmerk. Hierin staat wat kan, wat mag en wat moet bij het uitvoeren van incassoactiviteiten. Tevens is hier een heldere en goed functionerende klachtenregeling aan verbonden, die onder controle staat van de Raad van Toezicht.

Heldere betaalgarantie

Een van de voorwaarden van het keurmerk stelt dat de incasso-onderneming werkt met een derdengeldrekening. Op deze wijze zijn geïncasseerde gelden afgeschermd van een eventueel eigen faillissement, waardoor opdrachtgevers altijd de geïncasseerde gelden ontvangen.

Periodieke toetsing

Een incasso-onderneming die het incassokeurmerk voert, moet aantonen dat zij nog steeds aan de eisen voldoet. Dat wordt getoetst door een onafhankelijke externe audit-commissie Het keurmerk verplicht de incasso-onderneming dan ook om zich altijd en in alle gevallen aan de regels te houden.

 

Documenten:

Download: NVI gedragscode

Download: NVI keurmerk

Gebruik het NVI-stempel om wanbetalers te bestempelen

Collactive voert alle incassoactiviteiten uit volgens de richtlijnen van het incassokeurmerk. Een bewijs van vertrouwen en deskundigheid. En een kopzorg minder.