Menselijke maat succesvol bij incasso in de zorg

Incasso in de zorgEen bekend spreekwoord stelt dat zachte heelmeesters stinkende wonden maken. Geldt de betekenis van dit spreekwoord ook voor de incasso in de zorg? Werkt een zachte hand beter dan een harde aanpak bij schulden of achterstallige betalingen van cliënten en patiënten? In Nederland hebben sommige incassobureaus de schijn tegen. Hun agressieve aanpak verdient geen schoonheidsprijs en staat haaks op de richtlijnen en het incassokeurmerk van de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI). Collactive roeit met het product Collactive CARE tegen de stroom in. Pappen en nathouden werkt niet. Het mes op de keel zetten, is ook niet de oplossing. Bij incasso in de zorg werkt een meer menselijke benadering. 

Tendensen in zorgland

Googlen op de zoekwoordencombinatie ‘incasso in de zorg’ brengt een aantal opvallende tendensen aan het licht. Collactive is met zijn menselijke aanpak in incasso geen roepende in de woestijn. Enkele landelijke ziektekostenverzekeraars zijn ook overstag gegaan en hebben de ‘harde hand’ ingeruild voor een aanpak waarmee ze wanbetalers tegemoetkomen. Deze aanpak werpt z’n vruchten af. Tot voor enkele jaren geleden schreven verzekeraars grote bedragen aan oninbare vorderingen af. Door direct een vinger aan de pols te houden én op maat gesneden betalingsregelingen te treffen, is het aantal wanbetalingen fors afgenomen. Opvallend is ook dat cliënten de getroffen regelingen veel beter nakomen.

Incasso als kernactiviteit

Voor zorgverleners is de communicatie met wanbetalers geen corebusiness. Tandartsen, fysiotherapeuten, podotherapeuten, logopedisten en andere professionals kampen met een veelvoorkomend probleem. Patiënten of cliënten communiceren dat hun zorgverzekeraar de behandeling betaalt. Voordat ze de rekening kunnen overmaken, zijn ze nog in afwachting van de uitkering door de zorgverzekeraar. Veel zorgverleners gaan akkoord met uitstel van betaling en zitten weken of maanden later met onbetaalde facturen in hun maag. Voor een incassobureau als Collactive is het incasseren van openstaande vorderingen en het afspreken van betalingsregelingen wel corebusiness. Het loont dus de moeite om uw debiteurenbeheer en incasso uit handen te geven.

Facturatie zorginstellingen

Bij veel zorginstellingen is de discipline creditmanagement een zorgenkindje. Ziekenhuizen, zorginstellingen en andere zorgaanbieders concentreren zich op de zorg voor patiënten. Voor niks gaat alleen de zon op, dus patiënten en cliënten moeten voor deze zorg betalen. De gemaakte kosten voor consulten, behandelingen, operaties en medicatie vallen gedeeltelijk of 100% binnen de basisverzekering of aanvullende verzekeringen van zorgverzekeraars. Het probleem ontstaat als patiënten of cliënten hun zorgkosten niet kunnen declareren. Wat ondernemen zorginstellingen als deze facturen niet betaald worden? Ook hier geldt, dat creditmanagement de zorg voor oninbare vorderingen voor zijn rekening neemt.

Collactive Care 

Met het product Collactive CARE is Collactive gespecialiseerd in creditmanagement voor de zorg. Voor verschillende zorgklanten – denk aan ziekenhuizen en zorginstellingen – voeren we facturering en debiteurenbeheer 100% geautomatiseerd uit. Daarbij houden we altijd oog voor het specifieke karakter van de zorg. Onze debiteurenbeheerders monitoren 24/7 het betaalgedrag. Persoonlijk contact, inlevingsvermogen en maatwerk zijn daarbij belangrijke succesfactoren. Uit ervaring weten we dat er bij veel cliënten of patiënten geen opzet in het spel is om niet te betalen. Daarom werkt het averechts als we met incasso op onze strepen gaan staan.

Afspraak maken voor demonstratie?

Interesse om facturering en debiteurenbeheer uit handen te geven? Graag geven we tekst en uitleg over de slagingskans van deze operatie voor uw ziekenhuis of zorginstelling. Bel (040) 291 96 66 of mail voor een demonstratie op locatie van Collactive CARE.