Betalingsregeling treffen bij openstaande vorderingen

Betalingsregeling treffen bij openstaande vorderingen Sommige ondernemers missen de financiële middelen voor openstaande, onbetaalde facturen. Van moedwil is geen sprake, eerder van onmacht. Van vetgemest spaarvarken zijn ze getransformeerd in een mager speenvarken. Biedt u in zo’n netelige situatie de mogelijkheid aan om een betalingsregeling voor te stellen? Het treffen van betalingsregelingen heeft voor- en nadelen. Ga in samenspraak met uw partner voor creditmanagement zorgvuldig te werk, maak realistische afspraken en leg die afspraken vast. Zo dekt u zich in als uw klant de betalingsregeling niet nakomt.

Wat is een betalingsregeling?

Voordat u een dienst levert of een product verkoopt, maakt u duidelijke afspraken met een klant. Bij een zakelijke transactie heeft u rechten en plichten. U levert of verkoopt volgens de overeengekomen condities. Uw klant of debiteur betaalt de factuur binnen de afgesproken betalingstermijn. Bij een betalingsregeling wijkt u van deze gemaakte afspraken af. U geeft uw klant de mogelijkheid om het gefactureerde bedrag in etappes te betalen. In overleg met elkaar stemt u de termijnbetalingen en de vervaldata af. Daarnaast maakt u afspraken over de rente die uw klant moet betalen. Het is wettelijk niet verplicht om een betalingsregeling te treffen.

Aandachtspunten betalingsregeling

In juridische zin stelt de wet geen specifieke eisen aan een betalingsregeling. Graag zetten we een aantal belangrijke aandachtspunten voor u op een rij:

  • Tref alleen een betalingsregeling als u zelf hiervan de lasten kunt dragen
  • Check de kredietwaardigheid van uw klant, voordat u een verzoek tot een betalingsregeling inwilligt
  • Maak realistische afspraken over vervaldata en termijnbedragen
  • Leg een betalingsregeling schriftelijk vast en voorkom zo dat er onenigheid ontstaat over de afspraken
  • Bouw een clausule in die in werking treedt als de debiteur de afspraken over vervaldata en termijnbedragen niet nakomt
  • Bereken wettelijke rente over de afbetalingstermijn (deze rente is door de overheid vastgesteld op 7,75% voor transacties met bedrijven en 3% voor transacties met consumenten)

Voordelen betalingsregeling

Als uw debiteur niet bij machte is om te betalen, kunt u uiteraard de druk opvoeren. U zet hiermee een goede relatie onder druk. Gaat u toch het juridische incassotraject in, dan blijft deze stap niet zonder gevolgen. Zowel in financieel als in relationeel opzicht kleven er nadelen aan deze stap naar de rechter. Als u betaling wilt afdwingen via de rechter, gaat u extra kosten maken. Normaal gesproken worden de kosten van de deurwaarder en de griffie op uw debiteur verhaald. Ontbreken de financiële middelen, dan bent u zelf het kind van de rekening. U moet deze kosten dan zelf ophoesten. Kortom: voor alle partijen is het soms beter om een dure procesgang te voorkomen en alle pijlen te richten op het minnelijke incassotraject.

Nadelen betalingsregeling

Gaat u akkoord met het treffen van een betalingsregeling? Bedenk dat zo’n afspraak niet zonder risico is. In feite is een betalingsregeling een vorm van uitgestelde betaling. In de praktijk moet u dus langer wachten op het geld waar u recht op heeft. Gaat een debiteur keurig volgens de overeengekomen vervaldata de termijnbedragen betalen? Is uw debiteur slecht bij kas en heeft hij zelf veel vorderingen openstaan?  Of is er sprake van tijdrekken en is de betalingsregeling uitstel van executie? Zorg dat u zich verdiept in de financiële handel en wandel van uw debiteur. Als er een faillissement dreigt, heeft een betalingsregeling geen zin.

Meer informatie over betalingsregelingen?

Heeft u een verzoek tot een betalingsregeling ontvangen? Of wilt u meer weten over hoe u vorm en inhoud geeft aan een betalingsregeling? De incassospecialisten van Collactive staan u graag met raad en daad terzijde. Bel (040) 291 96 66 of mail om een afspraak te maken.