Betalingsproblemen oplossen in het minnelijke incassotraject

Betalingsproblemen oplossen in het minnelijke incassotrajectIs de betalingstermijn van een factuur ruimschoots overschreden en reageert een klant niet op uw schriftelijke of telefonische verzoek om alsnog te betalen? Als u geen actie onderneemt, gaat u wellicht kopje onder. Wilt u blijven drijven, dan is het verstandig om voor een openstaande vordering een ervaren incassobureau in de arm te nemen. De incasso-experts van Collactive creditmanagement gaan direct aan de slag om uw openstaande vordering op klantvriendelijke wijze te innen in het minnelijke incassotraject.

Incasso met slagkracht

Sommige ondernemers zijn bang dat ze de goede relatie met een klant op het spel zetten als ze een incassobureau inschakelen. Is deze vrees terecht of onterecht, vraagt u zich misschien af? Laten we om te beginnen een misverstand uit de wereld helpen. Collactive begrijpt heel goed dat u in de toekomst zaken wilt blijven doen met een klant. Als we bij incasso de botte bijl hanteren, is de kans groot dat uw klant het vertrouwen opzegt. Aan de andere kant weten de meeste klanten heel goed dat er nog facturen openstaan. Onze incasso-experts hakken met een ander bijltje. We geven met glasheldere communicatie slagkracht aan onze minnelijke incasso-inspanningen. De ervaring leert dat veel klanten deze aanpak op prijs stellen.

Druk opvoeren met pre-incasso

Niet elke debiteur die te laat betaalt, is een notoire wanbetaler. Soms ziet een klant een openstaande factuur over het hoofd of mist hij de liquide middelen om binnen de overeengekomen termijn te betalen. Als u bij deze categorie klanten een incassoprocedure opstart, loopt u het risico om de plank mis te slaan. Onze ervaring leert dat het verstandiger is om de druk stap voor stap op te voeren. Pre-incasso is speciaal in het leven geroepen om debiteuren nog een laatste kans te geven om hun openstaande factuur te betalen. Met deze eerste stap houdt u de goede relatie met een klant gegarandeerd intact.

Koppeling pré-incasso en debiteurenbeheer

De pre-incassodiensten van Collactive hangen nauw samen met het debiteurenbeheer dat we voor klanten uitvoeren. Als u uw debiteurenbeheer professionaliseert en automatiseert, ontvangen klanten die in gebreke blijven automatisch een laatste herinnering. Onder het mom van ‘vreemde ogen dwingen’ gebruiken we voor deze laatste herinnering vaak het briefpapier van Collactive. Verzilveren uw klanten deze voorzet op maat, dan betalen ze alleen het openstaande factuurbedrag. U zadelt ze dus niet op met extra kosten. Betaalt de klant nog steeds niet, dan rest Collactive geen andere keuze. In overleg met u starten we dan het minnelijke incassotraject op.

Start minnelijke incassotraject

In het minnelijke incassotraject sporen we uw klant aan om te betalen, zonder tussenkomst van de rechter. Onze strategie voor minnelijke incasso verschilt per opdracht en per opdrachtgever. Binnen 24 uur na ontvangst van uw vordering nemen we contact op met de klant. We starten met bellen en aanmaningen versturen. In ons volledig geautomatiseerde incassosysteem kunt u de voortang, de acties en de reacties op de voet volgen. Klachten of problemen koppelen we direct terug. Zoals gezegd staat het succes van minnelijke incasso met heldere communicatie. In onze telefoontjes, brieven of mailtjes geven we duidelijk aan het te laat betalen niet zonder gevolgen blijft. Behalve de openstaande vordering verhalen we ook de buitengerechtelijke incassokosten en de wettelijke rente op uw klant.

Uitkomst minnelijke incasso

Blijft uw klant in gebreke of weigert hij de openstaande vordering ineens of in termijnen te betalen? In dat geval lijkt een juridische incassoprocedure onvermijdelijk. In de praktijk leiden er echter meer wegen naar Rome. Alle verkregen informatie in het minnelijke incassotraject heeft een goed beeld opgeleverd van de financiële positie van uw klant en de juridische positie van uw vordering. Op basis van deze input geven we u aan het einde van het minnelijke incassotraject een goed onderbouwd advies:

  • Start juridische incassoprocedure: de klant is bij machte om te betalen, laat de rechter hier een uitspraak over doen
  • Boek de vordering af: de klant is niet bij machte om de openstaande vordering te betalen
  • Schuldbewaking: wellicht is uw klant op de lange termijn in staat om de factuur alsnog te betalen

Afspraak maken voor minnelijke incasso?

Wilt u een of meerdere vorderingen uit handen geven? Of heeft u vragen over minnelijke incasso? Maak nu kennis met de persoonlijke, daadkrachtige aanpak van Collactive credit management. Collactive is aangesloten bij de Nederlandse Vereniging van gecertificeerde Incasso-ondernemingen (NVI) en beschikt over een AFM-vergunning voor het bemiddelen in consumptief krediet. Interesse in samenwerken? Bel (040) 291 96 66 of mail voor een afspraak met een van onze accountmanagers.